Teppen  histori Butikken er åpen hver dag.! Norsk versjon: English version En historisk framstilling om tepper. Primitive menn lærte seg hvordan de skulle lage håndverk som korger ved bruk av stilker fra planter og imitere fuglenes knytting av plantefiber. Senere ble teppeveving av dyreull utbredt. Kvinner la mer i å utvikle denne industrien. Mens menn var opptatt med jakt, utnyttet kvinnene ull fra dyr til å knyte korger og tepper. Teppeknyttingsteknikkene ble stadig mer utviklet. Studerer du historien, vil du som arkeologene har bevist se en utvikling i vevestil. Europeiske forskere konkluderer med at oldtidens Egypt og assyriske sivilisasjoner var vuggen for teppeveving. Det finnes bevis som støtter en slik oppfatning, slik som Torahen, Det Gamle Testamente, eller en minneskrift for Shalamansar den andre av Assyria, der to tepper med lange frynser er blitt meislet inn. De første teppene som ble laget er tapt og ikke tilgjengelig. Det er fordi det natrulige materialet som ble brukt i teksturene, ble ødelagt av erosjon og insekter. Men det er ingen tvil om at nomadestammer som fikk ull fra dyr, har vevet og brukt tepper gjennomgående opp gjennom tiden. Fra disse har arkeologer funnet spor og arketyper. I 1949 oppdaget en russisk arkeolog, professor Riden, graver 80 km fra grensen til Mongolia, langs Altaifjellene, dekket med lag av isblokker. Gravene stammet fra nomader kalt Pazirik. Sammen med nomandene ble det funnet et knyttet teppe. Teppet er 2500 år gammelt. Dimensjonene på teppet var 2,1.83 meter og hadde 3600 knuter pr kvadratdesimeter og var vevet i rødbrune og lysegrønne farger. Design på kanten likner veldig på ikoner som er vanlige i Hahamanesh ( den første persiske emir) tidsalder og inngraverte mønster i persepolis (Takht-e-Jamshid) Professor Ridenko tror at Pazirikteppet er vevet mellom Medien og Parthian ( persiske kongedømmer) tidsalder. Teppet oppbevares i Armitag museum i St.Petersburg. Dimand hevder at en kombiansjon av assyriske, Hakhamanesh og Sakai teknikker er brukt I Pazirikteppet. Han tror også at Iran er opphavet til dette teppet. En annen ekspert, Ulrich Sochatmar, går enda lenger og tror at teppet er blitt vevet i Azerbaijan, en provins i Iran.